eightyfour Pictures x Google Photos

eightyfour Pictures x Google Photos

Từ năm nay 2021, eightyfour Pictures sẽ sử dụng Google Photos để lưu trữ hình ảnh của bạn.

Food & Hotel Vietnam 2011

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2011

Hình ảnh cắt băng khánh thành khu gian hàng Hoa Kỳ tại Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm, Khách sạn, Nhà hàng, Đồ uống và Cung ứng Dịch vụ (Food & Hotel Vietnam 2011).