Category: Câu chuyện

Food & Hotel Vietnam 2011

Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2011

Hình ảnh cắt băng khánh thành khu gian hàng Hoa Kỳ tại Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm, Khách sạn, Nhà hàng, Đồ uống và Cung ứng Dịch vụ (Food & Hotel Vietnam 2011).