Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 26/04/2021

GIỚI THIỆU CHUNG

eightyfour Pictures, sau đây được gọi là “chúng tôi”, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng tuân theo Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này và vui lòng không truy cập trang eightyfour.Pictures nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của chính sách này.

Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì cho Chính Sách Bảo Mật này. Bạn có thể thấy thời gian gần nhất chúng tôi cập nhật Chính Sách Bảo Mật. Mọi thay đổi / sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay Chính Sách Bảo Mật đã được cập nhật trên trang web.


THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau. Thông tin chúng tôi có thể thu thập trên trang web bao gồm:

Dữ liệu dẫn xuất

Thông tin mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập như:

  • Địa chỉ IP;
  • Vị trí tương đối của bạn;
  • Trình duyệt của bạn;
  • Thông tin thiết bị của bạn;
  • Hệ điều hành của bạn.

Dữ liệu thiết bị di động

Thông tin về thiết bị, chẳng hạn như ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất cũng như thông tin về vị trí của thiết bị, nếu bạn truy cập Trang web từ thiết bị di động.

Mục liên hệ

Khi sử dụng Mục Liên Hệ của chúng tôi, bạn cần cung cấp thông tin bao gồm: Họ Tên và địa chỉ email.


CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cần bạn cung cấp thông tin của bạn để có thể cung cấp cho bạn trả năng truy cập trơn tru và hiệu quả vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:

  • Tổng hợp thông tin về người dùng của chúng tôi trong cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng tôi
  • Sử dụng dữ liệu thống kê ẩn danh để thực hiện phân tích dữ liệu cho sử dụng nội bộ hoặc với đơn vị thứ ba
  • Cung cấp quảng cáo
  • Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố
  • Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ và dịch vụ khách hàng

CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trên trang web để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng. Hầu hết các trình duyệt theo mặc định chấp nhận cookies. Bạn sẽ có thể tắt cookies nhưng xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web.

Dữ liệu phân tích của trang web

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu ẩn danh với các nhà cung cấp bên thứ ba như Google Analytics để cho phép chúng tôi phân tích và theo dõi người dùng trên trang web. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như trên. Chúng tôi sử dụng thông tin này trong nội bộ.


TRANG WEB BÊN THỨ BA

eightyfour Pictures có thể có kết nối đến các trang web thuộc bên thứ ba khác. Khi bạn bấm vào các đường dẫn đó, mọi thông tin bạn cung cấp cho họ sẽ không nằm trong Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc Chính Sách Bảo Mật của bất kỳ bên thứ ba nào.


BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng dù có nỗ lực bảo mật thông tin của các bạn, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và không có phương thức truyền dữ liệu nào có thể được bảo đảm chống lại bất kỳ hành vi can thiệp hoặc lạm dụng nào khác. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trên mạng đều dễ bị chặn và lạm dụng bởi các bên trái phép. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật hoàn toàn nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân.


LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc qua mục Liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này.