Chuong Le | eightyfour Pictures


Chương Lê.


Nhà sáng tạo nội dung đam mê nhiếp ảnh.

 

Từ năm 2009, eightyfour Pictures là thương hiệu cá nhân của Chương dành cho các dịch vụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Các dự án yêu thích bao gồm nhiếp ảnh thương mại, nhiếp ảnh phóng sự, và các nhiếp ảnh cá nhân.

KHÁCH HÀNG

Bộ Nông Nghiệp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ / Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh / Hiệp Hội Táo Tiểu Bang Washington  / Hiệp Hội Việt Quất Tiểu Bang Washington / Hiệp Hội Việt Quốc Tiểu Bang Oregon / Hãng Hàng Không Cambodia Angkor Air / Acer (Vietnam) / Dell (Vietnam) / Canon (Singapore) / Sennheiser / VietnamNet