eightyfour Pictures x Google Photos

eightyfour Pictures x Google Photos

Từ năm nay 2021, eightyfour Pictures sẽ sử dụng Google Photos để lưu trữ hình ảnh của bạn.

Nhờ Google Photos, hình ảnh sẽ được lưu trữ không thời hạn**, giúp khách hàng dễ dàng xem / sử dụng vào bất kì thời điểm nào. So với trước đây khi dùng Google Drive, thời hạn lưu trữ chỉ là 90 ngày do những hạn chế về dung lượng lưu trữ.

Với thay đổi này, eightyfour Pictures hy vọng sẽ giúp quý khách hàng thuận tiện hơn trong việc quản lý & lưu trữ hình ảnh. Nếu cần thêm thông tin, hãy để lại lời nhắn tại đây, hoặc qua các mạng xã hội Facebook / Instagram của mình nhé.

LƯU Ý
* Hình ảnh lưu trên Google Photos sẽ có kích thước tối đa 2048 pixels, định dạng JPEG. Hình ảnh dung lượng lớn vẫn được cung cấp thông qua Google Drive và / hoặc ổ USB flash.
** Thời gian lưu trữ tuỳ thuộc vào khả năng cung cấp của Google Photos, và nằm ngoài sự kiểm soát của eightyfour Pictures. Vui lòng sao lưu bằng các hình thức khác do bạn quản lý.